hadis_beregites_chrezmernosti_ibo_chrezmernost_pogubila_teh_kto_byl_do_vas