oproverzhenie_mnogobozhnikam_kotorye_prosyat_zastupnichestva_u_sozdanij