ukazanie_na_obyazatelnost_stavit_dovolstvo_allaha_nad_dovolstvom_ego_sozdanij