zastupnichestvo_kotoroe_isprashivayut_mnogobozhniki_u_svoih_ugodnikov_ne_pomozhet_im