ukazanie_na_dostoinstvo_terpeniya_k_predopredeleniyu_allaha